Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
9.99
1 2 3 4 5
100 คะแนน | 99+ โหวต

✓ การดาวน์โหลดไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ใช้ซอฟต์แวร์, IDM Full เวอร์ชั่นล่าสุด。
✓ หากคุณดูเนื้อหานี้ไม่ได้กดแป้นคีย์บอร์ด Ctrl + F5 หลายๆครั้ง
✓ ดูหนังได้เร็วขึ้นด้วยเบราว์เซอร์, Firefox Google Chrome
✓ วิดีโอ ภาพยนตร์ และเนื้อหา ได้รวบรวมมาจากเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต

รายละเอียด

Zhu XIan Zhi Qing Yun ZhI (2016) จูเซียน กระบี่เทพสังหาร

ซีรีย์แนวอภินิหาร แฟนตาซี เทพเซียน นำแสดงโดย หลี่อี้เฟิง (จากมหัศจรรย์กระบี่เจ้าพิภพ) และจ้าวลี่อิง (จากตำนานรักเหนือภพ) เรื่องนี้เป็นเรื่องของจางเสี่ยวฝานเด็กน้อยที่บ้านเกิดถูกทำลาย สุดท้ายก็ไป ขึ้นเขาฝึกวิชา เราจะได้เห็นการเติบโตของเสี่ยวฝานซึ่งในช่วงแรกๆ เป็นเด็กโง่งมที่ไม่มีใครอยากรับเป็นศิษย์ตัวเอง ได้เห็นเสี่ยวฝานรู้จักความรัก ผิดหวังกับรัก พบเจอผู้คนมากมายทั้งดีและเลว มองดูเสี่ยวฝานที่ค่อยๆ ถูกไล่ต้อน ท้ายที่สุดถูกบีบให้เลือกว่าจะเป็นธรรมะหรืออธรรม

ตอนที่ 1;http://subth.gl/0d0B0B7rUVKvWlVI1QVJDdXh3Tlp4N0E|ตอนที่ 2;http://subth.gl/0d0B0B7rUVKvWlVI1RF9sbkpnSDNSOW8|ตอนที่ 3;http://subth.gl/0d0B0B7rUVKvWlVI1VjFWYTFOWGxHNHc|ตอนที่ 4;http://subth.gl/0d0B0B7rUVKvWlVI1WTdrMUs3a1VENm8|ตอนที่ 5;http://subth.gl/0d0B0B7rUVKvWlVI1UE1KV0tZbmM5WGc|ตอนที่ 6;http://subth.gl/0d0B0B7rUVKvWlVI1Z0JrY3dKMUUtWVU|ตอนที่ 7;http://subth.gl/0d0B0B7rUVKvWlVI1Ui0zdTl4NWR0N3M|ตอนที่ 8;http://subth.gl/0d0B0B7rUVKvWlVI1cWViTUdXWUNIUzg|ตอนที่ 9;http://subth.gl/0d0B0B7rUVKvWlVI1UzMwSWxhbHdFRWs|ตอนที่ 10;http://subth.gl/0d0B0B7rUVKvWlVI1WU5kXzlYMUd4SjQ|ตอนที่ 11;http://subth.gl/0d0B0B7rUVKvWlVI1NjNNaWNqY0w0Q0U|ตอนที่ 12;http://subth.gl/0d0B0B7rUVKvWlVI1Y0FLOUUzN3QzLWM|ตอนที่ 13;http://subth.gl/0d0B0B7rUVKvWlVI1QlZSbFJQWHRFMVE|ตอนที่ 14;http://subth.gl/0d0B0B7rUVKvWlVI1NTcwYzZ5VE41WkU|ตอนที่ 15;http://subth.gl/0d0B0B7rUVKvWlVI1WjR4cXJ1aXB6QkU|ตอนที่ 16;http://subth.gl/0d0B0B7rUVKvWlVI1MGw0d3hvVXBQbk0|ตอนที่ 17;http://subth.gl/0d0B0B7rUVKvWlVI1U0dESDdzbFBPRU0|ตอนที่ 18;http://subth.gl/0d0B0B7rUVKvWlVI1ekU1b3dlMHRtQkE|ตอนที่ 19;http://subth.gl/0d0B0B0yPq7AOpOm3eWpWdEdUSS1UZ00|ตอนที่ 20;http://subth.gl/0d0B0B0yPq7AOpOm3TXNYUmw3dnEzLWc|ตอนที่ 21;http://subth.gl/0d0B0B0yPq7AOpOm3bG1SaEM3WDNHa28|ตอนที่ 22;http://subth.gl/0d0B0B0yPq7AOpOm3blFoWlZJZjduNkk|ตอนที่ 23;http://subth.gl/0d0B0B7rUVKvWlVI1cnJDS2N4N0NOdms|ตอนที่ 24;http://subth.gl/0d0B0B7rUVKvWlVI1azJab3ZIOEVRa1E|ตอนที่ 25;http://subth.gl/0d0B0B0yPq7AOpOm3RUJQR0gza1FlVU0|ตอนที่ 26;http://subth.gl/0d0B0B0yPq7AOpOm3TFBmUzIxTlN4UTQ|ตอนที่ 27;http://subth.gl/0d0B0B7rUVKvWlVI1M18tNm4zOENzRFU|ตอนที่ 28;http://subth.gl/0d0B0B0yPq7AOpOm3YVU5MVh1Y2R2TEE|ตอนที่ 29;http://subth.gl/0d0B0B0yPq7AOpOm3TXg1cjZYeExZWVE|ตอนที่ 30;http://subth.gl/0d0B0B0yPq7AOpOm3RnlNTFVDOEsxWVk|ตอนที่ 31;http://subth.gl/0d0B0B0yPq7AOpOm3VTJ0T0phdmstcTg|ตอนที่ 32;http://subth.gl/0d0B0B0yPq7AOpOm3Qkh5U0cwYWNZbmM|ตอนที่ 33;http://subth.gl/0d0B0B0yPq7AOpOm3Y2RxUUNEbVN5VHc|ตอนที่ 34;http://subth.gl/0d0B0B0yPq7AOpOm3VFQzTkVwcUQ2TkE|ตอนที่ 35;http://subth.gl/0d0B0B0yPq7AOpOm3U1RJZUtmcDdMUVU|ตอนที่ 36;http://subth.gl/0d0B0B0yPq7AOpOm3T29ZYXUzellSdVE|ตอนที่ 37;http://subth.gl/0d0B0B0yPq7AOpOm3QVB4UmVSLUNZYVE|ตอนที่ 38;http://subth.gl/0d0B0B0yPq7AOpOm3bzFoODhIY1R4Rkk|ตอนที่ 39;http://subth.gl/0d0B0B0yPq7AOpOm3TmFSZ1ZOQk5tZ2M|ตอนที่ 40;http://subth.gl/0d0B0B0yPq7AOpOm3MFdYVGJkYmNfN1E|ตอนที่ 41;http://subth.gl/0d0B0B0yPq7AOpOm3VWVmb0FGVnZDcXc|ตอนที่ 42;http://subth.gl/0d0B0B0yPq7AOpOm3ZWVvS1JYaDNxWHM|ตอนที่ 43;http://subth.gl/0d0B0B0yPq7AOpOm3d3B5UGJCanVtbDA|ตอนที่ 44;http://subth.gl/0d0B0B0yPq7AOpOm3VHVXX0NYS2lUcHM|ตอนที่ 45;http://subth.gl/0d0B0B0yPq7AOpOm3cmNvQ1M5ZjlsMjA|ตอนที่ 46;http://subth.gl/0d0B0B0yPq7AOpOm3amFNN1dZM2ViRjQ|ตอนที่ 47;http://subth.gl/0d0B0B0yPq7AOpOm3UzktcmxsSjVlb2s|ตอนที่ 48;http://subth.gl/0d0B0B0yPq7AOpOm3OGF1cXJLOU1NN1k|ตอนที่ 49;http://subth.gl/0d0B0B0yPq7AOpOm3VWJqMnFla2RnNVE|ตอนที่ 50;http://subth.gl/0d0B0B0yPq7AOpOm3ZUpBaHZNbUgya28|ตอนที่ 51;http://subth.gl/0d0B0B0yPq7AOpOm3b01GdjI4cFd3dVU|ตอนที่ 52;http://subth.gl/0d0B0B0yPq7AOpOm3ZW0zSVUwYWRENGc|ตอนที่ 53;http://subth.gl/0d0B0B0yPq7AOpOm3cGowSC1SUzdVa1k|ตอนที่ 54;http://subth.gl/0d0B0B0yPq7AOpOm3OUVrZGJwZGFnUkU|ตอนที่ 55;http://subth.gl/0d0B0B4QRqQ_Cre7oODA3a244MkhMN0U|ตอนที่ 56;http://subth.gl/0d0B0B4QRqQ_Cre7oT29abDVZZ0o5dDg|ตอนที่ 57;http://subth.gl/0d0B0B9YTJJ_vH6NRcksxal9GdlZTNFk|ตอนที่ 58;http://subth.gl/0d0B0Bxhk8Ncnfl8qSmhNS1VFOXl0cE0|

ดูเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น