Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.
9.99
1 2 3 4 5
100 คะแนน | 99+ โหวต

✓ การดาวน์โหลดไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ใช้ซอฟต์แวร์, IDM Full เวอร์ชั่นล่าสุด。
✓ หากคุณดูเนื้อหานี้ไม่ได้กดแป้นคีย์บอร์ด Ctrl + F5 หลายๆครั้ง
✓ ดูหนังได้เร็วขึ้นด้วยเบราว์เซอร์, Firefox Google Chrome
✓ วิดีโอ ภาพยนตร์ และเนื้อหา ได้รวบรวมมาจากเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ต

รายละเอียด

เรื่อง The Qin Empire จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต ในรัชสมัยของพระองค์ แม่ทัพนายกองของพระองค์มีบทบาทอย่างยิ่งในการขยายแว่นแคว้น การรบกับเผ่าเยฺว่ทางใต้เมืองฉู่ทำให้ดินแดนไป่เยฺว่ของเมืองหูหนานและกวั่งตงตกเป็นของเมืองฉิน ส่วนการรบกับพวกซฺยงหนูในเอเชียตอนกลางส่งผลให้เมืองฉินได้ดินแดนเอ้อเอ่อร์ตัวซือของกลุ่มซฺยงหนู แม้ที่สุดแล้วจะเป็นเหตุให้มั่วตู๋ ฉันยฺหวี ผู้นำซฺยงหนู สามารถผนวกดินแดนได้บ้างก็ตาม พระองค์ยังได้อำมาตย์ราชเสวกหลายคน เช่น หลี่ ซือ เจ้าพระยามหาอุปราช มาช่วยปฏิรูปการเมืองและเศรษฐกิจเพื่อจัดระเบียบประเพณีอันหลากหลาย เป็นเหตุให้ทรงเผาตำราและฆ่าบัณฑิตเป็นจำนวนมาก พระองค์ยังทรงรวมกำแพงเมืองซึ่งกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปนั้นเข้าเป็นกำแพงเมืองจีน สร้างถนนหนทางระบบใหม่เป็นการใหญ่ และสร้างสุสานหลวงโดยมีรูปปั้นองครักษ์ขนาดเท่าคนจริงคอยพิทักษ์อยู่ ระหว่างที่เสด็จอยู่ในราชสมบัตินั้น พระองค์ทรงเสาะแสวงหาน้ำอมฤตมาตลอด แต่สุดท้ายก็สวรรคตเมื่อปีที่ 210 The Qin Empire จิ๋นซีฮ่องเต้ องค์จักรพรรดิผู้พิชิต
ตอนที่ 1;http://dubth.gl/0c0B0B0yPq7AOpOm3RmZlaTdxV2ZGQnM|ตอนที่ 2;http://dubth.gl/0c0B0B0yPq7AOpOm3dzJGcjhiSXFLNGs|ตอนที่ 3;http://dubth.gl/0c0B0B0yPq7AOpOm3ZXdHUGNhR3NYZWc|ตอนที่ 4;http://dubth.gl/0c0B0B0yPq7AOpOm3X1loM19mNF9rWUE|ตอนที่ 5;http://dubth.gl/0c0B0B0yPq7AOpOm3NTliek40NGlxMjQ|ตอนที่ 6;http://dubth.gl/0c0B0B0yPq7AOpOm3UmJpMzZiMWZzZjg|ตอนที่ 7;http://dubth.gl/0c0B0B0yPq7AOpOm3eUJiMk1BUE84bFE|ตอนที่ 8;http://dubth.gl/0c0B0B0yPq7AOpOm3azdXdUtIcEZaZmc|ตอนที่ 9;http://dubth.gl/0c0B0B0yPq7AOpOm3ODNvSVA0MXRHYlE|ตอนที่ 10;http://dubth.gl/0c0B0B0yPq7AOpOm3T2lmMnBlbGRlRE0|ตอนที่ 11;http://dubth.gl/0c0B0B0yPq7AOpOm3VlBTbk5PVDZYc2M|ตอนที่ 12;http://dubth.gl/0c0B0B0yPq7AOpOm3c0o0Um9nLU42RDQ|ตอนที่ 13;http://dubth.gl/0c0B0B0yPq7AOpOm3QTYxVFRjTFlLemM|ตอนที่ 14;http://dubth.gl/0c0B0B0yPq7AOpOm3OGU5NHhOOURlS0k|ตอนที่ 15;http://dubth.gl/0c0B0B0yPq7AOpOm3amFhMlVsc180TnM|ตอนที่ 16;http://dubth.gl/0c0B0B0yPq7AOpOm3WDh1M3Njenppa1k|ตอนที่ 17;http://dubth.gl/0c0B0B0yPq7AOpOm3LW43bm81VlJidGs|ตอนที่ 18;http://dubth.gl/0c0B0B0yPq7AOpOm3S3FCZWllUTRPLVU|ตอนที่ 19;http://dubth.gl/0c0B0B0yPq7AOpOm3V0lLNTF1ZmF1WEU|ตอนที่ 20;http://dubth.gl/0c0B0B0yPq7AOpOm3OGpTR1pwZDJyM2M|

ดูเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็น